Huisregels

Bij binnenkomst gaat u akkoord met onze huisregels* – een kopie hiervan vindt u altijd binnen bij de receptie.

 1. Toegang uitsluitend vanaf 18 jaar. Bij twijfel kan om uw legitimatiebewijs gevraagd worden.
 2. U dient zich bij binnenkomst te kunnen identificeren met een geldig legitimatiebewijs.
 3. Het dragen van een badjas en slippers is verplicht bij Saunaclub Le Grand. Deze zal u bij binnenkomst aangereikt krijgen.
 4. Bezoekers dienen zich met respect te gedragen. Dit wil ten minste zeggen:

  a. Respect voor andere gasten, de dames, overige aanwezigen en het personeel van Saunaclub Le Grand
  b. Geen enkele vorm of uiting van racisme
  c. Geen enkele vorm of uiting van discriminatie
  d. Geen enkele vorm of uiting van agressie, geweld, dwang, (seksuele) intimidatie of bedreiging.

  Overtreding van één of meerdere van de bovengenoemde punten kan leiden tot directe
  verwijdering uit Saunaclub Le Grand.

 5. Het bezitten-, het gebruiken- of het verhandelen van drugs is ten strengste verboden.
 6. Wapens – welke in enige vorm of hoedanigheid zo gezien- of gebruikt kunnen worden – zijn ten strengste verboden.
 7. De security ontleent aan punt 5 en 6 het recht u te fouilleren en/of eventuele tassen te doorzoeken. Door Saunaclub Le Grand te bezoeken, bent u bewust van, en stemt u in, met een (mogelijke) fouillering en tassenonderzoek. Indien u weigert aan zulk onderzoek mee te werken, zal toegang tot Saunaclub Le Grand geweigerd worden.
 8. Bezoekers van wie sterk wordt vermoed dat zij onder invloed zijn van drank en/of drugs wordt de toegang geweigerd.
 9. Bezoekers die tijdens het bezoek aan Saunaclub Le Grand onder invloed raken van drank en/of drugs zullen worden verzocht het pand en het terrein te verlaten.
 10. Intieme handelingen zijn op de begane grond niet toegestaan. Hiervoor zijn kamers beschikbaar gesteld op de eerste verdieping.
 11. De dames beslissen zelf over de extra diensten die zij aanbieden en tegen welke meerprijs. Bespreek uw wensen vooraf, zodat er geen misverstanden ontstaan.
 12. De dames behouden altijd het recht om een bezoeker te weigeren.
 13. Voor alle handelingen die de dames aanbieden geldt dat ze veilig dienen te geschieden in de breedste zin van het woord.
 14. Het dragen van hoofddeksels of anderszins accessoires waarmee de herkenbaarheid van uw identiteit in het gedrang komt, zijn niet toegestaan in verband met veiligheid.
 15. Alle eigendommen van Saunaclub Le Grand dienen binnen het pand en/of terrein te blijven. Als eigendom kunt u zien: al het materiaal waarvan er niet nadrukkelijk gecommuniceerd wordt dat het eigenaarschap wordt overgedragen (zoals incidenteel evenementmateriaal of aangekochte spullen).
 16. Voor uw eigen en onze veiligheid is er camerabewaking. Wij en de politie behouden het recht om deze opnamen in te zien en/of te bewaren bij verdenking van enige overtreding van de huisregels.
 17. De security draagt tevens zorg over de veiligheid binnen en rondom het pand. Zij zien erop toe dat iedereen de huisregels naleeft. Volg altijd de door hun gegeven aanwijzingen op.
 18. Biljetten van € 500,- euro worden niet geaccepteerd.
 19. Roken mag alleen op het buitenterras.
 20. Het is ten strengste verboden om foto’s en/of video opnames te maken.
 21. Groepen die groter zijn dan 2 personen worden niet toegestaan.
 22. Saunaclub Le Grand, de directie, de dames en het personeel kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en materiële en/of immateriële schade.


* Bij binnenkomst gaat u akkoord met onze huisregels. Deze huisregels kunnen wijzigen. Raadpleeg altijd onze meest recente versie. Overtreding van één van de bovenstaande regels kan leiden tot verwijdering. Bij uitzonderlijke of onvoorziene situaties welke onverhoopt niet in deze huisregels zijn opgenomen, behoudt Saunaclub Le Grand zich het recht voor om deze huisregels te wijzigen dan wel een gast de toegang tot Saunaclub Le Grand te ontzeggen. Ervan uitgaande dat u zich houdt aan onze huisregels, wensen wij u een prettig verblijf!